Thursday, September 3, 2009

74 WASIAT BUAT PEMUDA
Message: "Segala puji bagi Allah yang berfirman:“Dan sungguh Kami telah memerintahkan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah.” (An-Nisa’: 131)

Serta shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada hamba dan rasul-Nya Muhammad yang bersabda:
“Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah , serta agar kalian mendengar dan patuh.”

Dan takwa kepada Allah adalah mentaati-Nya dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Wa ba’du:
Berikut ini adalah wasiat islami yang berharga dalam berbagai aspek seperti ibadah, muamalah, akhlak, adab dan yang lainnya dari sendi-sendi kehidupan. Kami persembahkan wasiat ini sebagai peringatan kepada para pemuda muslim yang sentiasa bersemangat mencari apa yang bermanfaat baginya, dan sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kami memohon kepada Allah agar menjadikan hal ini bermanfaat bagi orang yang membacanya ataupun mendengarkannya. Dan agar memberikan pahala yang besar bagi penyusunnya, penulisnya, yang menyebarkannya ataupun yang mengamalkannya. Cukuplah bagi kita Allah sebaik-baik tempat bergantung.

1. Ikhlaskanlah niat kepada Allah dan hati-hatilah dari riya’ baik dalam perkataan ataupun perbuatan.

2. Ikutilah sunnah Nabi s.a.w dalam semua perkataan, perbuatan, dan akhlak.

3. Bertaqwalah kepada Allah dan ber’azamlah untuk melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangan-Nya.

4. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nashuha dan perbanyakkanlah istighfar.

5. Ingatlah bahawa Allah senatiasa mengawasi gerak-gerikmu. Dan ketahuilah bahawa Allah melihatmu, mendengarmu dan mengetahui apa yang terlintas di hatimu.

6. Berimanlah kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir serta qadar yang baik ataupun yang buruk.

7. Janganlah engkau taqlid (mengikuti) kepada orang lain dengan membuta-tuli (tanpa memilih dan pilihlah mana yang baik dan yang buruk serta mana yang sesuai dengan sunnah atau syari’at dan mana yang tidak). Dan janganlah engkau termasuk orang yang tiada pendirian.

8. Jadilah engkau sebagai orang pertama dalam mengamalkan kebaikan karana engkau akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikuti atau mencontohimu apabila mereka mengamalkannya.

9. Peganglah kitab Riyadlush Shalihin, bacalah olehmu dan bacakan pula kepada keluargamu, demikian juga kitab Zaadul Ma’ad oleh Ibnul Qayyim.

10. Jagalah selalu wudhu’mu dan perbaharuilah. Dan jadilah engkau sentiasa dalam keadaan suci dari hadas dan najis.

11. Jagalah selalu solat di awal waktu dan berjamaah di masjid lebih-lebih lagi solat ‘Isya dan Fajr (subuh).

12. Janganlah memakan makanan yang mempunyai bau yang tidak enak seperti bawang putih dan bawang merah. Dan janganlah merokok agar tidak membahayakan dirimu dan kaum muslimin.

13. Jagalah selalu solat berjamaah agar engkau mendapat kemenangan dengan pahala yang ada pada solat berjamaah tersebut.

14. Tunaikanlah zakat yang telah diwajibkan dan janganlah engkau bakhil kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

15. Bersegeralah berangkat untuk solat Jumat dan janganlah melambat-lambatkan sehingga kedengaran azan kedua karana engkau akan berdosa.

16. Puasalah di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah agar Allah mengampuni dosa-dosamu baik yang telah lalu ataupun yang akan datang.

17. Hati-hatilah dari berbuka di siang hari di bulan Ramadhan tanpa udzur syar’i sebab engkau akan berdosa karananya.

18. Tegakkanlah solat malam (tarawih) di bulan Ramadhan lebih-lebih lagi pada malam lailatul qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah agar engkau mendapatkan keampunan atas dosa-dosamu yang telah lalu.

19. Bersegeralah untuk menunaikan haji dan umrah ke Baitullah Al-Haram jika engkau termasuk orang yang mampu dan janganlah ditangguhkan.

20. Bacalah Al-Qur’an dengan mentadaburi maknanya. Laksanakanlah perintahnya dan jauhi larangannya agar Al-Qur’an itu menjadi hujjah bagimu di sisi Allah dan menjadi penolongmu di hari qiamat.

21. Sentiasalah memperbanyak zikir kepada Allah baik perlahan-lahan ataupun dikeraskan, walaupun dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Dan hati-hatilah engkau dari kelalaian.

22. Hadirilah majlis-majlis ilmu karana majlis ilmu termasuk salah satu contoh taman-taman syurga.

23. Tundukkan pandanganmu dari aurat dan hal-hal yang diharamkan dan hati-hatilah engkau dari mengambar pandangan, karana pandangan itu merupakan anak panah beracun dari anak panah Iblis.

24. Janganlah engkau panjangkan pakaianmu melebihi buku lali dan janganlah engkau berjalan dengan kesombongan dan keangkuhan di atas muka bumi ini.

25. Janganlah engkau memakai pakaian sutra dan emas karana keduanya diharamkan bagi kaum lelaki.

26. Janganlah engkau menyerupai wanita dan janganlah engkau biarkan kaum wanita menyerupai kaum lelaki.

27. Biarkanlah janggutmu karana Rasulullah s.a.w : “Cukurlah kumis dan panjangkanlah janggut.” (hari. Bukhari Dan Muslim)

28. Janganlah engkau makan kecuali yang halal dan janganlah engkau minum kecuali yang halal agar doamu dihijab.

29. Bacalah "basmillah" ketika engkau hendak makan dan minum dan ucapkanlah "alhamdulillah" apabila engkau telah selesai.

30. Makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan, ambillah dengan tangan kanan dan berilah dengan tangan kanan.

31. Hati-hatilah dari berbuat kezaliman karana kezaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat.

32. Janganlah engkau bergaul kecuali dengan orang mukmin dan janganlah dia memakan makananmu kecuali engkau dalam keadaan bertaqwa (dengan redha dan memilihkan makanan yang halal untuknya).

33. Hati-hatilah dari suap-menyuap (rasuah), baik itu memberi suap, menerima suap ataupun perantaranya, karana pelakunya terlaknat.

34. Janganlah engkau mencari keredhaan manusia dengan kemurkaan Allah karana Allah akan murka kepadamu.
35. Ta’atilah pemerintah dalam semua perintah yang sesuai dengan syari’at dan doakanlah kebaikan untuk mereka.

36. Hati-hatilah dari bersaksi palsu dan menyembunyikan persaksian.
“Barangsiapa yang menyembunyikan persaksiannya maka hatinya berdosa. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah: 283)

37. “Laksanakanlah amar ma’ruf nahi munkar serta bersabar dengan apa yang menimpamu.” (Luqman: 17)
Ma’ruf adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya , dan munkar adalah perkara yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya.

38. Tinggalkanlah semua perkara yang diharamkan, baik yang kecil ataupun yang besar dan janganlah engkau melakukan maksiat kepada Allah dan janganlah membantu seorangpun dalam melakukan maksiat kepada-Nya.

39. Janganlah engkau dekati zina. Allah berfirman: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah kekejian dan seburuk-buruk jalan.” (Al-Isra’:32)

40. Wajib bagimu berbakti kepada kedua orang tua dan hati-hatilah dari menderhakainya.

41. Wajib bagimua untuk silaturahim dan hati-hatilah dari memutuskan hubungan silaturahim.

42. Berbuat baiklah kepada tetanggamu dan janganlah menyakitinya. Dan apabila dia menyakitimu maka bersabarlah.

43. Perbanyakkanlah mengunjungi orang-orang solih dan saudaramu di jalan Allah.

44. Cintalah karana Allah dan bencilah juga karana Allah, karana hal itu merupakan tali keimanan yang paling kuat.

45. Wajib bagimu untuk duduk semajlis dengan orang solih dan hati-hatilah dari semajlis dengan orang-orang yang ma’asi.

46. Bersegeralah untuk memenuhi hajat kaum muslimin dan berilah kebahagiaan kepada mereka.

47. Berhiaslah dengan kesederhanaan, sabar dan teliti. Hatilah-hatilah dari sifat keras, kasar dan tergesa-gesa.

48. Janganlah memotong perbicaraan orang lain dan jadilah engkau pendengar yang baik.

49. Sebarkanlah salam kepada orang yang engkau kenal ataupun tidak engkau kenal.

50. Ucapkanlah salam yang disunahkan iaitu "assalamualaikum" dan tidak cukup hanya dengan isyarat telapak tangan atau kepala saja.

51. Janganlah mencela seseorangpun dan menyifatkannya dengan keburukan.

52. Janganlah mencela manusia lain termasuk haiwan dan benda mati.

53. Hati-hatilah dari menuduh dan menconteng kehormatan orng lain karana hal itu termasuk dosa yang paling besar.

54. Hati-hatilah dari namimah (mengadu domba), yakni menyampaikan perkataan di antara manusia dengan maksud agar terjadi pergolakkan di antara mereka.

55. Hati-hatilah dari ghibah, yakni engkau menceritakan tentang saudaramu apa-apa yang dia benci jika mengetahuinya.

56. Janganlah engkau mengecilkan,menakuti dan menyakiti sesama muslim.

57. Wajib bagimu melakukan islah (perdamaian dan pembaharuan) di antara manusia karana hal itu merupakan amalan yang paling utama.

58. Katakanlah hal-hal yang baik, jika tidak maka diamlah.

59. Jadilah engkau orang yang jujur dan janganlah berdusta karana dusta akan bertukar kepada dosa dan dosa menghantar kita ke neraka.

60. Janganlah engkau bermuka dua. Datang kepada satu golongan dengan satu wajah dan kepada golongan lain dengan wajah yang lain.

61. Janganlah bersumpah selain Allah dan janganlah banyak bersumpah meskipun engkau benar.

62. Janganlah menghina orang lain karana tidak ada keutamaan atas seorangpun kecuali dengan taqwa.

63. Janganlah mendatang dukun, ahli nujum serta tukang sihir dan janganlah sesekali membenarkan (perkataan) mereka.

64. Janganlah mengukir patung manusia dan binatang. Sesungguhnya manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah pengukir patung.

65. Janganlah menyimpan gambar makhluk yang bernyawa di rumahmu karana akan menghalangi malaikat untuk masuk ke rumahmu.

66. Tasymitkanlah orang yang bersin dengan membaca: "yarhamkumullah" apabila dia mengucapkan: "alhamdulillah"

67. Jauhilah bersiul dan bertepuk tangan kerana ia merupakan tabiat syaitan .

68. Bersegeralah untuk bertaubat dari segala dosa dan ikutilah keburukan dengan kebaikan karana kebaikan tersebut akan menghapuskannya. Dan hati-hatilah dari menunda-nunda.

69. Berharaplah selalu akan keampunan Allah serta rahmat-Nya dan berbaik sangkalah kepada Allah .

70. Takutlah kepada azab Allah dan janganlah merasa aman darinya.

71. Bersabarlah dari segala mushibah yang menimpa dan bersyukurlah dengan segala kenikamatan yang ada.

72. Perbanyaklah melakukan amal solih yang pahalanya terus mengalir meskipun engkau telah mati, seperti membangunkan masjid dan menyebarkan ilmu.

73. Pohonlah syurga kepada Allah dan berlindunglah dari azab nereka.

74. Perbanyaklah mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah.

Selawat dan salam kepada-Nya serta kekasih-Nya, semoga Allah mencurahkan rahmat kepadanya sehingga hari kiamat dan juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya.

(Diterjemahkan dari buletin berjudul 75 Wasiat li Asy-Syabab terbitan Darul Qashim Riyadl-KSA oleh Abu Abdurrahman Umar Munawwir)

Tuesday, September 1, 2009

INGATLAT WAHAI TEMAN.....

12 BARISAN MANUSIA .. MENUJU KE AKHIRAT

Barisan pertama:

Di iringi dari kubur dlm keadaan tidak bertangan & berkaki . keadaan ini dijelaskan melalui seruan Allah S.W.T :
"Mereka orang2 yg menyakiti hati jiran sewaktu hidup mereka. Mereka yg sombong & tidak berbuat kebaikan kepada jiran tetangga akan mendapat kehinaan di dunia maupun di akhirat".

Firman Allah 'aku akan memalingkan hati orang yg sombong serta takbur di muka bumi ini dengan tiada alasan yg benar dari (memahami) ayat2 ku (yg menunjukkan kekuasaanku), itulah balasan & tempat kembali mereka adalah neraka".


Barisan ke-2:

Di iringi dari kubur dlm bentuk babi hutan datang seruan Allah "mereka orang yg meringan2kan solat sewaktu hidup, sesungguhnya orang yg memelihara solat 5 waktu akan dihindari dari siksa kubur sebaliknya, mereka yg mengabaikan maka waktu dia mati, Mayatnya akan dihimpit oleh liang lahat sehingga berselisih tulang rusuk."

Rasulullah saw bersabda "sesungguhnya seorang hamba apabila dia berdiri untuk bersolat, maka diletakkan semua dosanya di atas kepala & kedua2 bahunya, maka setiap kali dia rukuk atau sujud, berjatuhanlah dosa2 itu.


Barisan ke-3:

Di iringi dari kubur dgn bentuk keldai & perut penuh ular serta kala jengking
"mereka adalah orang yg enggan membayar zakat ketika hidupnya walaupun pada ketika itu mereka tergolong dlm orang yg berkemampuan. Inilah balasannya & tempat kembali mereka adalah neraka.


Barisan ke-4:

Diiringi dari kubur dlm keadaan darah memancut keluar dari mulut "Mereka adalah antara orang yg suka berdusta ketika berjual beli. Berniagalah dengan jujur serta amanah agar hasil yg diperoleh datang dari sumber yg halal.


Barisan ke-5:

Diiringi dari kubur dalam keadaan berbau busuk seperti bangkai ketika itu Allah menurunkan angin sehingga bau busuk itu menganggu ketenteraman padang mahsyar

"Mereka ini adalah orang yang menyembunyikan perlakuan derhaka, takut diketahui oleh manusia tetapi tidak pula takut kepada Allah. inilah balasannya & tempat mereka juga adalah neraka.


Barisan ke-6:

Diiringi dari kubur dengan keadaan kepala terputus dari badan mereka adalah orang yg dahulunya menjadi saksi palsu.


Barisan ke-7:

Diiringi dari kubur tanpa lidah tetapi mengalir darah & nanah dari mulut mereka. Mereka ini adalah orang yg enggan memberi kesaksian kebenaran.


Barisan ke-8:

Diiringi dari kubur dlm keadaan terbalik, kepala ke bawah & kaki ke atas. Mereka adalah orang yg melakukan zina. Tempat mereka juga adalah di neraka. Sabda Rasulullah "tiada bersunyi2an antara seorang lelaki & wanita, melainkan wujudnya syaitan sebagai orang ketiga antara mereka".


Barisan ke-9:

Diiringi dari kubur dengan wajah hitam & bermata biru, sementara dlm diri mereka penuh dengan api gemuruh, mereka adalah orang yg makan harta anak yatim dengan cara yang tidak sepatutnya.


Barisan ke-10:

Diiringi dari kubur dlm keadaan tubuh berpenyakit sopak & dipenuhi kusta. Mereka ini adalah orang yg derhaka kepada ibu bapa sewaktu hidupnya.


Barisan ke-11:

Diiringi dari kubur dlm keadaan buta, gigi panjang seperti tanduk lembu jantan, bibir terjuih hingga ke dada & lidah terjulur hingga ke perut serta keluar pelbagai kotoran yg menjijikkan. Mereka ini adalah orang yg minum arak sewaktu hidupnya.


Barisan ke-12:

Diiringi dari kubur dengan wajah bersinar2 seperti bulan purnama. mereka melalui titian Siratulmustakim seperti kilat.

Datang suara dari sisi Allah yang memaklumkan "mereka semasa hidupnya adalah orang yg beramal salih & melakukan kebaikan.

Mereka juga menjauhi perbuatan derhaka, memelihara solat lima waktu & meninggalkan dunia dalam keadaan bertaubat.

Inilah balasan mereka & tempat kembali mereka adalah syurga, beroleh keampunan, kasih sayang & keredhaan Allah S.W.T"

Palastine Terkini

 
Template Design By:
Faris vio